מאמר בנושא – Effect of neurofeedback on hemispheric word recognition

מאת A. Rassis,  E. Zaidel,  ד"ר ענת ברנע

ביופידבק לאונה הפרונטלית: הפרעות קשב, התפרצויות זעם, מיגרנות ועוד – מאמר מאת ד"ר רולניק

האונות הקדמיות )פרונטאליות(:
בשנים האחרונות מתברר יותר ויותר שחלק מההפרעות ההתנהגותיות והרגשיות כרוך בתפקוד
האונות הקדמיות )הפרונטאליות(.