על האגודה הישראלית לביופידבק

האגודה הישראלית לביופידבק הוקמה בראשית שנות השמונים, והפכה לעמותה רשמית ב1991 תחת השם "האגודה הישראלית לפסיכופיזיולוגיה יישומית ולמשוב ביולוגי"

האגודה שמה לה למטרה לקדם את היישום של הביופידבק בארץ, תוך התמקדות בקביעת סטנדרטים מקצועים לשמוש בתחום.

האגודה הנה הגוף היחידי בישראל המסמיך מטפלי ביופידבק ומומחים בוויסות לחצים

יו"ר קודמים של האגודה הנם ד"ר ארנון רולניק, זהבב לוונטל, דני חמיאל, אלכס סגל, אודי גל ,ד"ר יגאל גליקסמן, יובל עודד, ד"ר דויד וילנסקי, עדנה טונה, ד"ר רם שאנני.

היו"ר הנוכחי היא ד"ר יוסי ארנרייך.

להלן רשימת כלל בעלי התפקידים בהנהלת האגודה:

ועדת ההסמכה:            יוסי ארנרייך, נאוה מאיר, רוני אינגל,

ועדת כספים:                   גב' חנה טבק

ועדת אתיקה:                 אד-הוק מתוך יו"רים קודמים של האגודה

ועדת ביקורת:                ד"ר רם שאנני, ד"ר יגאל גליקסמן

מנהל אתר האגודה:      מר דרור גרוניך

מזכירת האגודה:           גב' סיגל רבין

הקוד האתי של אגודת "אילים"

תקציר
משום שהאגודה הישראלית לפסיכופיזיולוגיה יישומית ומשוב ביולוגי )א.י.ל.י.ם (וחבריה מחויבים
להגנת זכויותיהם של בני אדם, חברי האגודה חותרים