מסמכים וטפסים מסלול הסמכה – לחצו להורדה

למילוי על ידי מנהל הקורס:
אישור סיום קורס וחוות דעת מנהל הקורס

למילוי על ידי המדריך הראשי:
אישור על שעות הדרכה וחווד מדריך

למילוי על ידי המדריך הראשי, המשני ו/או הקבוצתי – מעקב פגישות:
הדרכה אישית וקבוצתית למתמחה

לקריאה על ידי המתמחה:
קריטריונים להגשת העבודה