מסלול הכשרה למטפלים בנוירופידבק

תנאי קבלה:

  • תואר ראשון או יותר במקצוע טיפולי
  • בעלי תארים במדעי המוח, גם אם לא למדו מקצוע טיפולי,מוזמנים להירשם גם כן
  • ועדת חריגים תשקול קבלת מועמדים אחרים ותוכל להביא בחשבון שיקולים נוספים כגון ניסיון טיפולי רב שנים או ידע מוכח בתחומי מדעי המוח

שלב א' קורס בסיסי:

קורס לימודי בסיסי בן 36-40 שעות הכולל לימוד תיאורטי והדרכה על שימוש בטכנולוגית הנוירופידבק למקרים טיפוליים נפוצים. הקורס גם כולל התנסות בקבלת טיפול נוירופידבק, תרגול הטיפול ודיווח בכתב על תרגול זה. בסיום הקורס תוענק תעודת השתתפות בקורס שלב א'. מי שימשיך לשלב ההתמחות יוכר כ "מתמחה בנוירופידבק".

שלב ב': התמחות:

מתמחים בנוירופידבק ידרשו ל 5 מטופלים בני 10 שעות לפחות כל אחד. טיפולים אלה יהיו תחת הדרכה של לפחות 10 שעות אצל שני מדריכים שונים, המוסמכים מטעם האגודה (10 שעות בסיכום הכולל את שני המדריכים גם יחד).

תנאי ההסמכה:

  • הגשת עבודה: תאור חמשת הטיפולים שבהתמחות. טיפול אחד בפרוט מלא וארבעה בקצרה. העבודה תוגש בחתימת המדריך שליווה את המקרה העיקרי. מותר להגיש המלצה משני המדריכים.
  • בחינה: בחינת הסמכה בפני ועדת ההסמכה של האגודה

 מי שיעמוד בכל התנאים הללו, יקבל תעודת "מומחה לנוירופידבק המוכר ע"י אגודה הביופידבק הישראלית" והאגודה תכיר בו כמי שיכול לתת טיפולים בנוירופידבק.