כל החומר העיוני לקורס המדריכים

להלן החומר לקורס המדריכים – עודכן לאחרונה בנובמבר 2013

 1. תנאי הקבלה והגשת מועמדות כאן
 2. הנושאים שילמדו בקורס מפורטים כאן
 3. מומלץ לעיין במסמכים והטפסים השונים שמודרכים יצטרכו לקראת הבחינה – כאן
 4. מסלולי ההסמכה למטפלים ולמנהלי לחצים
 5. שאלוני בירור הפנייה
  5.1.         שאלון ב1 – להכיר את  הסימפטום
  5.2.         שאלון ב2 – ראיון שתיים עשרה השאלות
 6. שאלונים למטופל לפני טיפול
  6.1.         שאלון ב3 – שאלון מבוגרים
  6.2.         שאלון ב4 – שאלון להורים
 7. ביבליוגרפיה ואתרי אינטרנט נבחרים – מעודכן ל 2013
  7.1. ביבליוגרפיה
  7.2. כיכר אתרים
 8. ידע בסיסי למדריך הביופידבק
  8.1. עקרונות ההדרכה והאימון של מדריך הביופידבק (איך עושה מדריך ביופידבק – מצב תאימות 1)
  8.2. מה צריכים לדעת המודרכים שלנו בתחום הפסיכופיזיולגיה (מצב תאימות 2)
  8.3. הנראטיב הפסיכופיזיולוגי (מצב תאימות 3)
 9. סיכומי שעור מקורסי מדריכים