כל החומר העיוני לקורס המדריכים

להלן החומר לקורס המדריכים – עודכן לאחרונה בנובמבר 2013

  1. תנאי הקבלה והגשת מועמדות כאן
  2. הנושאים שילמדו בקורס מפורטים כאן
  3. מומלץ לעיין במסמכים והטפסים השונים שמודרכים יצטרכו לקראת הבחינה – כאן
  4. מסלולי ההסמכה למטפלים ולמנהלי לחצים
  5. שאלוני בירור הפנייה
    5.1.         שאלון ב1 – להכיר את  הסימפטום
    5.2.         שאלון ב2 – ראיון שתיים עשרה השאלות
  6. שאלונים למטופל לפני טיפול
    6.1.         שאלון ב3 – שאלון מבוגרים
    6.2.         שאלון ב4 – שאלון להורים
  7. ביבליוגרפיה ואתרי אינטרנט נבחרים – מעודכן ל 2013
    7.1. ביבליוגרפיה
    7.2. כיכר אתרים
  8. ידע בסיסי למדריך הביופידבק
    8.1. עקרונות ההדרכה והאימון של מדריך הביופידבק (איך עושה מדריך ביופידבק – מצב תאימות 1)
    8.2. מה צריכים לדעת המודרכים שלנו בתחום הפסיכופיזיולגיה (מצב תאימות 2)
    8.3. הנראטיב הפסיכופיזיולוגי (מצב תאימות 3)
  9. סיכומי שעור מקורסי מדריכים